Om oss

Edsvalla hem AB är ett privatägt fastighetsbolag som äger/förvaltar hyresfastigheter och kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholm och Karlstad.


För oss handlar hållbart företagande om att erbjuda långsiktigt hållbara bostäder och lokaler i miljöer där människor trivs att bo och arbeta. Grunden för vårt hållbarhetsarbete är fast förankrad i vår affärsidé om ett långsiktigt ägande och utveckling av attraktiva bostäder i prioriterade tillväxtregioner.


Vi har ett välskött fastighetsbestånd där samtliga förvärv är baserade på långsiktiga investeringsbeslut istället för kortsiktiga vinster.

Edsvalla hem AB           054 - 40 50 076          info@edsvallahem.se         


Kvarnbacken 1

Edsvallavägen 28 A - C

Långgatan 114

Edsvallavägen 34 - 36

Holmvägen 7

Långgatan 116