Hyresgäster

Edsvalla hem AB           054 - 40 50 076          info@edsvallahem.se         


Serviceanmälan

Se separata anslag i varje trapphus. Om ditt ärende inte är akut kan du göra en serviceanmälan på info@edsvallahem.se


Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand, om

-du ska arbeta eller studera på annan ort

-du ska provbo som sambo.

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande riskerar du att bli uppsagd.


Betalning av hyra

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan betala med de avier vi skickar. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. Betalar du för sent debiteras du påminnelseavgift, ränta och ev. inkasso.

Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.


Flyttning

Glöm inte att göra adressändring när du avflyttar.

Du skall också ändra eller säga upp ditt elabonnemang.

När du lämnar lägenheten skall den vara välstädad till nästa boende. Glöm inte städa av både förrådsutrymme och balkong! Om städningen är dåligt utförd tvingas vi debitera dig för våra kostnader i samband med detta.

När lägenheten är tömd och välstädad skall den besiktigas.


Flyttstädning

När Du flyttar ska du lämna lägenheten i ett väl städat skick. Glöm inte förrådet.

Om din lägenhet inte är städgodkänd vid en avflyttningsbesiktning riskerar du att bli debiterad städkostnaden.


Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Då är det bra att ha en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag.


Hyresnivå

Hyresnivån bestäms efter en årlig förhandling mellan hyresvärdarna och hyresgästföreningen.


Husdjur

Har du husdjur är det ditt ansvar att de inte är störande för andra boende.


Måla och tapetsera själv

Du får måla och tapetsera själv, men tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan själv bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet du gjort är slarvigt eller om du använt felaktigt material eller extrem färgsättning.

Prata med oss som hyresvärd innan du börjar göra något själv i lägenheten.


Uppsägning

All uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst

Vi får ibland förfrågan om förkortad uppsägningstid. Det förekommer endast i undantagsfall, räkna med tre månader i uppsägningstid.Tips vid flytt:


adressandring.se

karlstadsenergi.se